Integracija izbjeglica kroz rad s mladima

Rad s mladima u Hrvatskoj nije definiran na način da je precizirano koje sve aktivnosti spadaju u rad s mladima, tko ga provodi i uz koje kvalifikacije stečene putem formalnog obrazovanja. Unatoč tome, rad s mladima provodi se niz godina, najčešće djelovanjem organizacija civilnog društva.

Možemo reći da rad s mladima obuhvaća aktivnosti i usluge za mlade koje doprinose njihovom osobnom i društvenom razvoju, koje podrazumijeva njihovo dobrovoljno sudjelovanje i koje su komplementarne formalnom obrazovnom procesu. To su aktivnosti koje doprinose razvoju samopouzdanja i samopoštovanja mladih ljudi te kompetencija za uspostavu i izgradnju kvalitetnih osobnih i društvenih odnosa. Rad s mladima također pruža mladima mogućnosti za učenje i razvija njihova znanja i vještina na različitim područjima. Osim toga, osnažuje mlade ljude za aktivno sudjelovanje u društvu i u procesima donošenja odluka. Svrha rada s mladima je pružiti mladima mogućnosti da razviju svoje pune potencijale kao pojedinci i članovi društva te doprinijeti njihovoj kvalitetnoj integraciji u društvo kroz aktivnosti u različitim domenama: kultura, neformalno obrazovanje, sport, informiranje i savjetovanje, volontiranje, društveno-političko djelovanje…

Rad s mladima temelji se na pružanju podrške svim mladima, bez obzira na spol, nacionalost, vjersku pripadnost, seksualnu orijentaciju, status na tržištu rada i stečenu i trenutnu razinu obrazovanja. S obzirom na to, rad s mladima mogao bi i trebao biti važan alat za integraciju izbjeglica, posebno mladih kao izrazito ranjive skupine kod kojih razina integracije u novu sredinu direktno utječe na mogućnost nastavka obrazovanja, zapošljivost, građenje socijalne mreže i, zašto ne, kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

 
Uvođenje izbjeglica u ciljane skupine za koje se provode aktivnosti koje smatramo radom s mladima ima koristi ne samo za njih već i za sve sudionike - međusobnim upoznavanjem i zajedničkim sudjelovanjem u aktivnostima smanjuju se međusobne predrasude, razbijaju stereotipi, razvijaju tolerancija i solidarnost, pozitivno se utječe na znanje različitih jezika i, ne manje važno, putem informalnog obrazovanja odnosno (nestrukturirane) interakcije potiče stvaranje novih odnosa među sudionicima.
 
Osobe koje provode aktivnosti rada s mladima imaju potrebu za podrškom u vidu različitih obrazovnih programa i primjera dobre prakse kako bi njihove aktivnosti koje uključuju i mlade izbjeglice imale kvalitetan utjecaj na direktne sudionike ali i zajednicu u kojoj se odvijaju. Vodič za integraciju putem rada s mladima

nastao suradnjom organizacija iz Hrvatske, Litve i Latvije predstavlja upravo podršku te vrste. Vodič je koncipiran na način da pruža podršku za kvalitetnu organizaciju različitih aktivnosti, odabiru prikladnih metoda za uključivanje svih ciljanih (pod)skupina te savjete za najučinkovitiju komunikaciju s lokalnom zajednicom o aktivnostima koje se provode i njihovoj važnosti. Vodič ukazuje i na potrebu za međusektorskom suradnjom kao ključnim oblikom podrške provedbi aktivnosti rada s mladima i preduvjetom za multipliciranje uspješnih aktivnosti u drugim sredinama kao i za značajniji utjecaj na opću populaciju.

U nastavku donosimo pregled najzanimljivijih primjera aktivnosti i pripadajućih metodologija iz Vodiča kako bi potakli sve one koji se bave provedbom aktivnosti rada s mladima na promišljanje o potrebi uključivanja različitih manjnskih skupina u svojoj lokalnoj zajednici u redovne i nove aktivnosti.

Naš kontakt

Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split

info@irh.hr