Predstavljanje studije "Granice: stavovi studenata UNIST o imigracijama, imigrantima i izbjeglicama"

Studenti prve godine sociologije na Filozofskome fakultetu u Splitu odslušali su predavanje o suvremenim migracijama kao jednome od temeljnih socioloških pojmova i procesa. Predavanje su realizirali prof. dr. sc. Renata Relja i Toni Popović unutar nastave kolegija Temeljni sociološki pojmovi tijekom prosinca 2021. godine.

Foto: pixabay

Izlaganje je održano u kontekstu ishoda kolegija, a koji se odnose na objašnjenje nastanka i razvitka ljudskih društava i teorije društva. Uvodno je istaknut društveno-povijesni kontinuitet migracija kao ključni čimbenik društvenih promjena (Velika seoba naroda, naseljavanje Novoga svijeta i globalizacija). Prema brojnim znanstvenicima, 21. stoljeće jest stoljeće migracija. U svijetu je trenutno oko 250 milijuna ljudi u pokretu koji su prinuđeni i/ili žele pronaći novo mjesto za život uslijed, primjerice, klimatskih promjena, vojnih sukoba, siromaštva i loše kvalitete života. Migracije su stoga važan sociologijski fenomen koji utječe na sliku svijeta u političkome, ekonomskome, etničkome i društvenome smislu.

Studentima su ujedno predstavljeni rezultati studije GRANICE: stavovi studenata Sveučilišta u Splitu o imigracijama, imigrantima i izbjeglicama, znanstvene monografije objavljene 2020. godine autora Marite Brčić Kuljiš, Tonija Popovića, Renate Relja i Anite Lunić. Studente se upoznalo s teorijskim polazištima koja obuhvaćaju političko-filozofske i etičke pristupe pravu na migraciju, sociološko viđenje pojmova „migrant“, „emigrant“, „imigrant“ i „izbjeglica“, kao i utjecajem identitetskih odrednica na stavove o migracijama.

 aaa

Studija je nastala kao dio aktivnosti unutar projekta Izgradnja društva dobrodošlice kojeg provodi Udruga "M" - Split uz potporu Ureda visokog povjerenika UN-a za izbjeglice (UNHCR), predstavništvo u Hrvatskoj. Cilj je projekta unaprjeđenje uvjeta kvalitetne integracije izbjeglica i stvaranje realističnih stavova u javnome prostoru s fokusom na Split, Osijek i Rijeku kao potencijalne sredine prihvata i integracije izbjeglica. Stavovi studenata o imigracijskim pitanjima od velike su važnosti. Riječ je o populaciji mladih koja čini mrežu podrške u volonterskome, ali i budućemu profesionalnome djelovanju. Rezultati studije namijenjeni su podizanju svijesti o migracijskim temama unutar formalne i neformalne nastave. Unutar predavanja skrenula se pozornost i na mogućnost informiranja o projektu Izgradnja društva dobrodošlice na mrežnim stranicama Integracija u Republiku Hrvatsku (www.irh.hr).

Tijekom diskusije studenti su pokazali interes za prezentiranim rezultatima iz studije GRANICE: stavovi studenata Sveučilišta u Splitu o imigracijama, imigrantima i izbjeglicama. Prema rezultatima istraživanja, većina studenata voljna je angažirati se unutar različitih oblika pomoći izbjeglicama i imigrantima, što je procijenjeno ohrabrujućim obzirom na trenutne okolnosti. Manje povoljnim procijenjena su određena privremena rješenja kao što su primjerice prihvatni centri.

Integraciju podržava između 35 i 40 % studenata unutar studije, ovisno o tome je li riječ o imigrantima općenito ili izbjeglicama (postotci su niži kada je riječ o kulturalnome pluralizmu kao integracijskom modelu koji jednakovrijedno pristupa različitosti). Iskazna je nužnost izrade povoljnijeg integracijskoga standarda, što onda podrazumijeva i veću podršku javnosti. Drugim riječima, proces integracije izbjeglica jednako ovisi o institucijama kao i o lokalnim zajednicama, odnosno prilikama koje im pruža domicilna sredina.

Autori:

prof.dr.sc. Renata Relja

mag.soc. Toni Popović

Filofski fakultet Split

Odsjek za sociologiju

Naš kontakt

Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split

info@irh.hr