Uključivanje studenata art terapije u projekt "Izgradnja društva dobrodošlice"

U zimskom semestru akademske godine 2021./22. Studenti su dobili zadatak da u slobodnom formatu (video, ppt,word) obrazlože art terapijski protokol, intervenciju ili metodu koju smatraju da bi bila primjenjiva za rad s imigrantima u sklopu projekta „Izgradnja društva dobrodošlice“.

Foto: pixabay

Rad je minimalno treba obuhvatiti slijedeće elemente:

1) Obrazloženje art terapijskog protokola, procjene ili metoda (upute koje se daju klijentu, koraci, pribor potreban za rad). To je mogla biti neka formalna procjena, neformalni art terapijski protokol ili nešto što su sami osmislili. Bilo je bitno odabrati onu metodu u kojoj imaju osobno iskustvo rada s klijentima u sklopu kliničke prakse.
2) Prikazati primjer rada „case study“ te art terapijske metoda/protokola/procjene s klijentom uz fotografije. Objasniti koji su bili terapijski ciljevi i kako su ih realizirali.
3) Objasniti zašto mislie da je baš ta art terapijske metoda/protokol/procjena primjenjiva na neku imigracijsku populaciju ( primjerice: žene, djeca bez roditeljske pratnje, obitelji, mladi muškarci...)
- koji preduvijeti trebaju biti zadovoljeni (prostor, pribor, poznavanje jezika da/ne)
- potencijalni problemi
- očekivana korist.

Studenti su napravili izuzetno zanimljive radove, pokazali primjere i primjereno obrazložili moguću primjenjivost art terapijskog rada na izbjegličku populaciju. Primjeri obuhvaćaju radove koji su imali sljedeće ciljeve:

U individualnom radu:

• pružanje podrške sebi i drugima
• osnaživanje vlastitih kapaciteta
• podizanje samopouzdanja i sigurnosti
• povećanje samopoštovanje
• stvaranje osjećaja kontrole
• poticanje pozitivnih misli
• reduciranje stresa
• pružanje nade
• razvijanje sposobnosti igre (kod djece)
• razvijanje sposobnosti učenja stranog jezika
• naglašavanje svega onoga što jesmo i što imamo. unatoč svemu što smo izgubili
• istraživanje osobnih identiteta

U grupnoj terapiji:

• razmjena i usporedba iskustava, doživljaja i osjećaja među članovima
• povezivanje i zajedništvo
• multikulturalna tolerancija i inkuzija
• poticanje društvene uključenosti
• stvaranje odnosa povjerenja
• razvijanje osjećaja pripadnosti. 

izv.prof.dr.art. Jasmina Pacek, univ.spec.art.therap.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Naš kontakt

Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split

info@irh.hr