Mirno more flota mira - jedrenje za djecu i mlade iz marginaliziranih skupina

Nakon dvije godine pauze, na hrvatskoj obali ponovo odvio veliki međunarodni socijalno-pedagoški projekt: Mirno more - flota mira. Radi se o projektu koji uključuje velik broj djece i mladih iz cijele Europe, iz različitih marginaliziranih skupina; djeca pripadnici manjina, djeca bez adekvatne roditeljske skrbi, djeca s kroničnim bolestima i invaliditetima, djeca izbjeglice..

 

Kroz tjedan jedrenja, ali i brojnih aktivnosti s drugim sudionicima flote, sudionici stvaraju prijateljstva preko socijalnih granica, i uče se prevladavati predrasude prema drugačijima. Upravo su promicanje tolerancije, inkluzija i izgradnja mira osnovne vrijednosti projekta. Na njemu je uz 700 korisnika uključeno i 150 volontera: odgajatelji, liječnici, skipperi, sigurnosno osoblje, a ove godine jedrili su na 80 brodova. 

 

Sudionici su projekt počeli 17.9. iz različitih luka i marina srednje Dalmacije, a nakon jedrenja po otocima, okupili su se svi u Marini Kaštela, gdje su u dva dana organizirane kreativne i sportske aktivnosti za cijelu flotu. Važno je naglasiti i radionicu Peacetalk, koja se odvijala na tri jezika, a na kojoj je 40 mladih učilo i raspravljalo o tome kako oni mogu utjecati na promicanje tolerancije i inkluzije u svojoj sredini.

Godine 1994. pokrenuta je prva Flota mira Mirno more kako bi se konkretnom inicijativom suprotstavila ratnim sukobima u bivšoj Jugoslaviji, koja se raspadala. Od ove prve godine, udruga Mirno more se konstantno svojim radom zalaže se za mir u svijetu a 2022. su sa nama i 2 broda sa 24 izbjeglih djece i mladih iz Ukrajine. 

 

Foto: ©friedensflotte mirno more

Naš kontakt

Imate li pitanje za nas?
Slobodno nazovite!

(021) 329-130

Sinjska 7, 21 000 Split

info@irh.hr